A szabadalmakról

A szabadalom berendezések, szerkezetek, műszaki jellegű megoldások és eljárások levédésére alkalmas, maximum 20 évig fenntartható, meghatározott földrajzi területre érvényes jogi oltalom, amely kizárólagos jogot biztosít a szabadalom által védett találmány hasznosítására.

Szabadalmat lehet szerezni a technika bármely területén, amennyiben teljesül a találmányra az alábbi szempontok mindegyike:

 • A találmány világszinten új, tehát még sehol a világon nem került nyilvánosságra.

 • A találmány feltalálói tevékenységen alapul, tehát egy szakember számára nem kézenfekvő megoldás.

 • A találmány iparilag alkalmazható, azaz reprodukálható.

Nem lehet szabadalmat kapni akkor, ha a megoldás kizárólag szoftver, üzletvitelre vonatkozó terv, szervezési megoldás, tudományos elmélet, esztétikai megoldás vagy ötlet.

 
 

A bejegyzett szabadalomnak a következő előnyei vannak:

 • A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van arra, hogy a találmányt hasznosítsa, ezáltal mindenki más el van tiltva a találmány hasznosításától. Hasznosítás alatt értjük a gyártást, forgalmazást, raktározást is, ezeknek egyike sem engedélyezett a szabadalmas engedélye nélkül.

 • Hasznosítási szerződés (szabadalmi licencia szerződés) alapján a szabadalmas engedélyt adhat másnak a találmány hasznosítására licencdíjért cserébe.

 • A szabadalom növeli a cégértéket, amely előnyt jelenthet a befektetők és üzleti partnerek bevonásakor.

 
 
 

Szabadalmaztatás útjai

A szabadalom territoriális jog, azaz mindig egy adott ország területére terjed ki az oltalom. Léteznek azonban olyan nemzetközi szerződések, amelyek segítségével egyszerre több országra vonatkozóan lehet elindítani szabadalmi bejelentést. Ez esetben a szabadalmi eljárás későbbi szakaszában kell csak kiválasztani azt, hogy melyik országokra szeretnénk kapni az oltalmat.

1. Nemzeti szabadalom

Kizárólag egy adott ország területén érvényes szabadalmi oltalom. Közvetlenül az adott ország nemzeti hivatalához szükséges a szabadalmi bejelentést megtenni. A közvetlen külföldi bejelentés előnye, hogy hamarabb kapható meg a szabadalom az adott országra, amely hamarabb teszi lehetővé a jogérvényesítést. Szeretnék erről tovább olvasni!

 
 

2. Európai szabadalmi bejelentés

Az európai szabadalmi bejelentés révén 38 európai országba indítható el egyszerre szabadalmi bejelentés. A szabadalom megadása után a kiválasztott országokban érvényesítés útján lehet a nemzeti szabadalmi oltalmakat megszerezni. Szeretnék erről tovább olvasni!

 
 

3. Nemzetközi szabadalmi bejelentés

A nemzetközi szabadalmi bejelentés (PCT) segítségével opciót lehet szerezni arra, hogy 2,5 év elteltével több mint 150 ország közül kiválasszuk azt, hogy hol szeretnénk nemzeti oltalmat szerezni. Ezen opciók között az európai szabadalmi utat is ki lehet választani. Szeretnék erről tovább olvasni!

 
 
 

Szabadalmaztatás folyamata

1. Szabadalmi stratégia elkészítése

Fontos, hogy a szabadalmi stratégia még a bejelentés előtt elkészüljön, hogy megfelelően tudja támogatni hosszútávú üzleti tervet. A stratégia kialakítására segítséget nyújthat a szabadalmi tanácsadás, ahol az adott találmányhoz és a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodó védelmi stratégia kerül meghatározásra. Szeretnék erről tovább olvasni!

2. Szabadalomkutatás

Szabadalomkutatás segíti elő, hogy a találmány jogi oltalmát leíró szabadalmi igénypont minél nagyobb területet fedjen le, ugyanakkor ne ütközzön már publikált, azaz újdonságrontó találmányba. A kutatás során sok további fejlesztési ötletet lehet nyerni mások hasonló ötletéből is. Szeretnék erről tovább olvasni!

3. Szabadalmi leírás elkészítése

A szabadalmi leírás elkészítése során az igénypontokban kerül megfogalmazásra az oltalmi kör, amire a védelem vonatkozik. A szabadalom könnyen megkerülhetővé válik, továbbá kevésbé lesz értékes, ha az oltalom köre túl szűken van kialakítva. Akkor pedig, ha az oltalom köre túl tág, az könnyen beleütközhet mások szabadalmi oltalmába. A leírás kapcsán más-más formai követelményeket támaszthatnak a különböző országok hivatalai is. Emiatt érdemes szabadalmi ügyvivőhöz fordulni a szabadalmi leírás elkészítésekor. Szeretnék a szabadalmi ügyvivőkről tovább olvasni!

4. Szabadalom bejelentése és a hivatali eljárások

A különböző szabadalmaztatási utakra más-más eljárások és határidők érvényesek. A bejelentés után pedig több évig eltarthat, amíg a szabadalmat megadják. Ez időszak alatt előfordulhat az is, hogy valamit módosítani kell a leírásban. Az eljárások során sokszor meg is kell tudni győzni a hivatalt, hogy a találmány teljesíti a különböző szabadalmazhatósági kritériumokat. Amennyiben ezek nem valósulnak meg, a szabadalmi bejelentést el is utasíthatják.

5. Szabadalom megadása és fenntartása

Ha a találmány és a szabadalmi bejelentés megfelel minden követelménynek, a szabadalmat megadják. A szabadalom megadása után azonban évente szabadalmi fenntartási díjat szükséges fizetni. Ha a fenntartási díj megfizetése elmarad, a szabadalmi oltalom megszűnik. Az oltalom a bejelentéstől számítva maximum 20 évig tartható fenn.

 

Mit érdemes végiggondolni szabadalmaztatáshoz?

 • Mely piacokon szeretné a találmányt hasznosítani?

 • Mikor és hogyan szeretné a találmányt a piac előtt nyilvánosságra hozni?

 • Mekkora összeget és milyen hosszú távra tervez a szabadalmak kapcsán?

 • A kutatás és fejlesztés melyik szakaszában szabadalmaztassa találmányát?

 • Szükséges-e több szabadalommal védeni a találmányát?

Ezen kérdések megválaszolásához a szabadalmi tanácsadás segíthet. Szeretnék a tanácsadásról tovább olvasni!