Domain

 
 

A domain névhasználatot jelent az internetes szolgáltatások körében, amely az elektronikus szolgáltatások kapcsán azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt. Az egyes domaineknek azonosíthatóknak kell lenniük, és csak egy lehet belőlük. Azért, hogy a domainek könnyebben megjegyezhetőek legyenek, alfanumerikus jelekből, többnyire a latin abc kisbetűit tartalmazó karakterekből állnak össze.

Domainek kapcsán fontos tisztában lenni azzal, hogy csak olyan domain nevet érdemes regisztrálni, amely nem sérti másnak a névhasználati jogát. Továbbá attól, hogy egy domaint regisztrálunk, a név még nem válik védetté. Az igényléskor megfelelő gondossággal kell eljárni, és le kell tudni mondani a névről, ha kiderül, hogy az más jogát sérti. Emiatt érdemes a domain nevünkre védjegykutatást készíteni és védjegyoltalomat bejegyezni. Szeretnék erről tovább olvasni!

Amennyiben van bejegyzett védjegy, fel lehet lépni azzal szemben, aki domain névként azt használja, vagy azt a látszatot kelti vele, hogy a védjeggyel nem rendelkező vállalkozás és tevékenysége a védjegyjogosult céghez kötődik. Védjegybitorlás valósul meg akkor is, amennyiben a domain használója egy érvényes védjegynek megfelelő megjelölést (szóelemet) alkalmaz a domainben a védjegy árujegyzéke szempontjából azonos vagy hasonló szolgáltatás nyújtására. Szeretnék erről tovább olvasni!

 

Magyar domainek

A magyar .hu domainek nyilvántartója az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT). Míg a delegálással kapcsolatos ügyeket az igénylővel szerződéses kapcsolatban álló regisztrátor végzi. A domain használat egységes rendjének biztosítása érdekében az ISZT önszabályozó módon Domainregisztrációs Szabályzatot bocsátott ki.

Magyarországon a domain igénylés időpontjának az a pillanat tekinthető, amikor a Nyilvántartó számítógépes rendszerére megérkezett az igény. A Nyilvántartó ellenőrzi az igényeket. Amennyiben megfelelőnek találja az igényt, úgy teljesíti, majd nyilvánosan meghirdeti.

Ha a meghirdetés követően 8 napon belül kifogás érkezik, úgy a jogvita az ISZT állásfoglalásával vagy azzal, hogy az eljárás megszűnik. A már használatban lévő, delegált domainekkel kapcsolatos ügyekben az Alternatív Vitarendező Fórumhoz lehet fordulni.

 

EU-s domainek

Az .eu domain regisztrálását az EU-n belüli vállalkozások, szervezetek és természetes személyek kezdeményezhetik a több mint ezer akkreditált regisztrátor egyikénél. A .eu domainek kezelésére az Európai Bizottság által kijelölt szervezet, az EuRid (European Registry of Internet Domain Names), a .eu domainekkel kapcsolatos vitarendezési eljárások lefolytatására pedig a prágai székhelyű Cseh Választottbíróság jogosult.

 

Nemzetközi domainek

Az ICANN egy az Internet címrendszeréért felelős szervezet, amely 1999 októberében megalkotta, és elfogadta a domain nevek és a védjegyek közötti viták rendezésére vonatkozó egységes vitarendezési eljárás, az UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) jelenleg hatályos szövegét. Az UDRP rendelkezései alapján eljáró egyik vitarendező fórum az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központja. A Központ célja, hogy gyors és hatékony megoldást biztosítson a napjainkban egyre szaporodó domain név visszaélések által generált jogvitákra.

AZ UDRP szerint akkor tekinthető jogsértőnek egy domain bejegyeztetése, amennyiben:

  • a regisztrált domain név azonos, illetve megtévesztően hasonlít egy bejegyzett védjegyhez;

  • a domain-használónak nem fűződik sem joga, sem jogos érdeke a kérdéses domain névhez;

  • a domain nevet rosszhiszeműen jegyeztették be és használják.