Magyar szabadalom

 
 

A magyar szabadalom Magyarország területén érvényes oltalom. A magyar szabadalmi oltalomhoz a bejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (SZTNH) kell benyújtani. A magyar szabadalmi eljárás elővizsgálati rendszert alkalmaz, azaz előzetesen megvizsgálásra kerül az, hogy a bejelentés megfelel-e a szabadalmazhatósági feltételeknek. A végleges szabadalmi oltalom a bejelentési naptól számítva maximum 20 évig érvényes. Az oltalom tartalmára évenként fenntartási díjat kell fizetni.

 
 

Bejelentés: A szabadalmi bejelentés az SZTNH-hoz kerül benyújtásra, ha minden rendben van a bejelentéssel, akkor az SZTNH elismeri a bejelentési napot.

Alaki vizsgálat: Az SZTNH megvizsgálja a bejelentést, hogy az kielégíti-e az előírt formai követelményeket.

Újdonságvizsgálat: Az SZTNH az újdonságkutatás során feltárja azokat a szabadalmi és más publikációkat, amelyek figyelembe vehetők az újdonság és a feltalálói tevékenység követelménye szempontjából. Az ebből származó jelentést a közzétételkor küldik meg. (Plusz díjért azonban van lehetőség írásos véleménnyel kiegészített előrehozott kutatást kérni.)

Közzététel: A szabadalmi bejelentést az SZTNH az elsőbbség napjától számított 18 hónap elteltével közzéteszi. Ekkor ún. ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik, amely az elismert bejelentési napra visszamenőleges hatályú oltalom és a megadáskor válik véglegessé. Ekkor indul a fenntartási díjfizetési kötelezettség is.

Érdemi vizsgálat: Az érdemi vizsgálatra irányuló kérelem díjköteles és kötelező. Ennek elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott az oltalomról. A kérelmet a közzétételtől számítva 6 hónapig lehet benyújtani.

Megadás és meghirdetés: Ha a találmány és a szabadalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, az SZTNH a bejelentés tárgyára szabadalmi oltalmat ad, majd a megadott szabadalmat meghirdetik.

Magyar szabadalmi eljárás.jpg
 
 

Bejelentés után előfordulhat, hogy az SZTNH vizsgálatai következtében a szabadalmi bejelentést át kell dolgozni, és olyan módosított igénypontot kell készíteni, amely az eredeti oltalmi körnél szűkebb. Továbbá előfordulhat az is, hogy bíróság útján kell bizonyítani azt, hogy a szabadalmi eljárás során az SZTNH rosszul járt el. Ha az átdolgozás továbbra sem elégíti ki a vizsgált követelményeket, vagy a bírósági eljárás sem jár sikerrel, a szabadalmi bejelentést elutasítják.

 
 
 

Használati minta

Az elutasított szabadalmi bejelentésből 3 hónapig használati mintaoltalom származtatható. A használati minta ugyanazt a kizárólagos jogot nyújtja, mint a szabadalom, de rövidebb ideig ad oltalmat, nem vizsgálják az újdonságot és kizárólag megfogható találmányokra, kapcsolási elrendezésekre ad csak oltalmat. Szeretnék erről tovább olvasni!