Európai Uniós védjegy

 
 

Az Európai Uniós védjegy nem egy nemzet területén, hanem az Európai Unióban egészére ad jogi oltalmat, mintha az Európai Unió egy ország lenne. A megadott oltalom tehát mind a 28 tagországra, köztük Magyarországra is érvényes. Az Európai uniós védjegybejelentést a spanyol székhelyű Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál (EUIPO) lehet tenni.

Az oltalom a bejelentési napra visszamenőlegesen keletkezik és ettől számítva 10 évig áll fenn. Az oltalom tetszőleges alkalommal meghosszabbítható újabb 10-10 évekkel. Ha azonban bármilyen kizáró ok merül fel a védjegy kapcsán, akár egyetlen tagállam esetében is, a bejelentést az összes tagállamban elutasítják.


A bejelentés az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén, így akár magyarul is be lehet nyújtani. Azonban a bejelentés során az EUIPO egyik hivatalos nyelvét is meg kell jelölni arra az esetre, ha később bármilyen felszólalási vagy egyéb eljárás kerülne sorra a védjegy kapcsán. Az EUIPO hivatalos nyelvei az angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvek.

 
 
 

Európai Uniós védjegy előnyei

  • Egyetlen eljárással, egyetlen bejelentéssel lehet 28 országra érvényes oltalmat szerezni.

  • A védjegy az összes tagállamban egységesen áll fenn.

  • Oltalom fenntartása is egyszerre, egy összegben történhet.

  • A védjegy lajstromozására irányuló eljárás költségei kedvezőbbek, mintha minden tagállamba külön nyújtanánk be a bejelentést.

  • A védjegyet 4-6 hónap alatt lajstromozza az EUIPO, ha nincs felszólalás.

 
 
Európai uniós védjegy eljárás.jpg

Bejelentés: A védjegy lajstromozására irányuló eljárás az EUIPO-hoz benyújtott bejelentéssel indul meg.

Alaki vizsgálat: Az EUIPO megvizsgálja a bejelentést, hogy az kielégíti-e az előírt alaki követelményeket.

Érdemi vizsgálat: E vizsgálat során az EUIPO megvizsgálja, hogy a megjelölés nincsen a kizárva a védjegyoltalomból a feltétlen kizáró okok alapján.

Kutatás: Az EUIPO a korábbi védjegyekre minimális kutatást végez, a kutatás eredményéről pedig rövid jelentésben tájékoztat. E kutatás azonban csak tájékoztató jellegű és nem terjed ki a tagállamok védjegyeire.

Közzététel: A bejelentés után körülbelül egy hónap múlva a megjelölést meghirdetik és közzéteszik. A korábbi hasonló védjegyek – azonos áruterületen – a bejegyzést kizárhatják.

Lajstromozás: Ha a megjelölés és a védjegybejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a bejelentett megjelölés lajstromozva lesz.

Védjegy fenntartása: A védjegy oltalom fenntartására 10 évente megújítási díjat kell fizetni.

 
 

A közzététel után kezdődik a 3 hónapos felszólalási időszak. Bármelyik EU tagállamban használt, korábbi hasonló védjegy jogosultjai a felszólalás keretében kérelmezhetik az új megjelölés bejegyzésének elutasítását. A védjegy megadása ellen egy korábbi védjegy jogosultja szólalhat fel, amelyhez be kell csatolni a bizonyítékokat. Korábbi védjegy alatt nem csak a Európai Uniós védjegyet, hanem a tagállamok nemzeti védjegyeit is érteni kell. Az eljárás költségének jelentős része a vesztes félre terhelhető.

Ha a felszólalás alapja egy korábbi védjegy, akkor a korábbi védjegyoltalom jogosultjának felhívásra igazolnia kell, hogy valóban használta a védjegyet az adott területen. A bejelentő részéről pedig felszólalással kapcsolatban nyilatkozattételre van szükség. Az EUIPO pedig dönt arról, hogy helyt ad-e a felszólalásnak.

Ha a felszólalásnak helyt adnak, a védjegy nem, vagy csak korlátozva kerülhet bejegyzésre. Ha nem érkezik felszólalás, vagy a felszólalás ellen sikerrel védekezett a bejelentő fél, a védjegyoltalom megadásra kerül. A felszólalás nagy eséllyel elkerülhető a bejelentés előtti védjegykutatással. Tudjon meg többet a védjegykutatásról!